• Bestuur en commissies

Floris van Overveld, voorzitter
Portefeuille: algemene zaken, marketing, fondsenwerving, War Child en woordvoering
floris@gaul.nl

Jorrit Jongbloed, secretaris
Portefeuille: ledenadministratie, evenementen, mentorship
jorrit@gaul.nl

Hans van Burk, penningmeester
Portefeuille: financiën
hans@gaul.nl

Sebastiaan van der Meer, wedstrijdzaken
Portefeuille: sportbeleid, A-team, cycloteam en trainingskampen
sebastiaan@gaul.nl

Mark Peter Steenhuis, communicatie
Portefeuille: communicatie, nieuwe media, fondsenwerving
markpeter@gaul.nl

 

Contactpersonen commissies

Pers
Contactpersoon: Floris van Overveld
floris@gaul.nl

Stelvio Challenge
Contactpersoon: Ello van Gelderen
mvtgaul@gmail.com

Cyclo Team
Contactpersoon: Mark Keijsers/Martijn Kieboom
cycloteam@gaul.nl

Kascommisie
Contactpersonen: Folkert de Haan en Mark Touwen