• Bestuur en commissies

Jorrit Jongbloed, Voorzitter
Portefeuille: algemene zaken, marketing, fondsenwerving, War Child en woordvoering, evementen
jorrit@gaul.nl

Mareille Konijn, Secretaris
Portefeuille: secretaris, evenementen, Gaul! ladies
mareille@gaul.nl

Hans van Burk, penningmeester
Portefeuille: financiën, cycloteam en trainingskampen
hans@gaul.nl

Sebastiaan van der Meer, algemeen bestuurslid en wedstrijdzaken
Portefeuille: sportbeleid, kleding, evenementen, communicatie, nieuwe media
sebastiaan@gaul.nl

Contactpersonen commissies

Pers
Contactpersoon: Jorrit Jongbloed
jorrit@gaul.nl

Cyclo Team
Contactpersoon: Jorrit Jongbloed
cycloteam@gaul.nl

Kascommisie
Contactpersonen: Folkert de Haan en Mark Touwen