Bestuurswissel 2019

Aftredend

Floris van Overveld
Mark-Peter Steenhuis

Kandidaat bestuur 2019

Jorrit Jongbloed (voorzitter)
Mareille Konijn (secretaris)
Hans van Burk (penningmeester)
Sebastiaan van der Meer