De ALV 2020 doen we dit jaar schriftelijk

Alweer wind tegen voor de seizoen opening. Op 9 maart ontvingen jullie de nieuwsbrief met daarin
de Save the date voor, de wegens storm Chiara uitgestelde, seizoen opening op 3 mei. Nog die zelfde
week veranderde de wereld totaal en werd de intelligente lock down ingevoerd die, zoals het er nu
uitziet, waarschijnlijk nog wel even blijft.

Het bestuur stelt daarom voor de verplichte onderdelen van de Algemene Vergadering schriftelijk af te handelen via onderstaand formulier. In dit formulier is ook ruimte voor een toelichting of vragen.

Hopelijk mogen we snel weer samen komen voor een gezellig fietsevenement.
Voor nu blijf gezond en #RideSolo.

Bestuur Gaul!
Jorrit
Hans
Mareille
Sebastiaan

Gaul Jaarcijfers 2019 en Begroting 2020 v2

Verslag kascommissie Gaul 2019 aan ALV

Notulen ALV zondag 10 februari 2019 de Proloog Amerongen

ALV 2020

 • Stem je in met het vaststellen van de notulen van de algemene vergadering 10 februari 2019?
 • Vaststellen jaarrekening 2019

  Bijgesloten stukken: vermogenstoestand, jaarrekening 2019 en advies van de kascommissie.

  Toelichting van de penningmeester: eindstand Opbrengsten en Kosten versus Begroting 2019

  Q: Kledingverkoop en Kledinginkoop
  A: Na de introductie van de nieuwe kleding in 2018, is de omzet in 2019 afgenomen maar nog wel in lijn met voorgaande jaren.

  Q: Evenementen
  A: Seizoensopening, Team Up Tour en Seizoensafsluiting zijn conform begroting geweest.

  Q: Marketing: de uitgaven zijn flink lager dan Begroting 2019?
  A: De werkzaamheden aan de doorontwikkeling naar een nieuwe website hebben in 2019 nog niet tot uitgaven geleid.

  Q: Teams & Lokale activiteiten zijn de uitgaven flink lager dan Begroting 2019?
  A: We zijn in 2019 voor het eerst gestart met budgetteren voor initiatieven van leden die samen trainen bevorderen (Wielersportfonds/Samen Wielrennen). Tevens zijn we in 2019 gestart met het vergoeden van kosten (25EUR) die leden maken voor het draaien van een WarChild actie (opbrengst >250EURO). Van beide is gebruik gemaakt in 2019 en dit zal in 2020 hopelijk verder toenemen.

  Toelichting van de penningmeester: Algemene reserve Het positieve resultaat van 4.559 euro gaat ten gunste van de algemene reserve.

  Toelichting van de penningmeester: Balans van bezittingen en schulden

  Q: De voorraden zijn gestegen t.o.v. 2018?
  A: Klopt, er zijn twee nieuwe artikelen toegevoegd in 2019 aan de voorraad, te weten het Gabba winterjack en de nieuwe Bidonnen.

  Q: Waarom is het banksaldo hoger dan 2019?
  A: Er is in vergelijking met 2018 meer geld ingezameld voor WarChild en daardoor is het huidige saldo op de bank hoger. Dit is ook te zien in het saldo Afdracht War Child welke hoger is dan 2018.

  Q: Wat zijn de vooruitontvangen bedragen?
  A: Dit betreffen de aanbetalingen door leden voor het trainingsweekend 2019 en vooruitbetaalde kleding die in januari is uitgeleverd.

  Toelichting van de penningmeester: Donaties War Child De donaties zijn op een respectabel bedrag van 19.033 euro uitgekomen, met als grote collectieve actie Team Up en verscheidene soorten individuele acties.

 • Stem je in met het vaststellen van de verantwoording van de vermogenstoestand en jaarrekening over 2019?
 • Decharge bestuur 2019

  Het bestuur 2019 bestaat uit Jorrit Jongbloed in de functie van voorzitter, Hans van Burk in de functie van penningmeester, Sebastiaan van der Meer en Mareille Konijn in de functie van secretaris.

 • Stem je in met het verlenen van decharge aan het aftredende bestuur over 2019?
 • Benoeming bestuur 2020

  Wij zijn verheugd te vermelden dat Jorrit Jongbloed, Hans van Burk, Casper Prins, Geert Kamps en Mareille Konijn zich kandidaat stellen voor het bestuur.
  Sebastiaan van der Meer heeft zich niet kandidaat gesteld voor het bestuur 2020.
  Bij zijn vertrek uit het bestuur en al het bestuurswerk dat hij heeft gedaan zal stil gestaan worden tijdens een Gaul event na de Coronacrisis.

 • Stem je in met het benoemen van het Gaul bestuur bestaand uit: Jorrit Jongbloed in de functie van voorzitter, Hans van Burk in de functie van penningmeester, Casper Prins in de functie van algemeen bestuurslid, Geert Kamps in de functie van algemeen bestuurslid en Mareille Konijn in de functie van secretaris?
 • Vaststellen begroting & contributie 2020

  Bijgesloten stukken de begroting en voorstel voor contributie voor 2020.

  Toelichting van de penningmeester: Begroting 2020

  Q: Contributie en KNWU
  A: Het voorstel is om de contributie onveranderd te laten op 52,50 euro. De afdracht aan de KNWU stijgt naar 14,00 per lid.

  Q: War Child
  A: De afdracht aan War Child wordt eenmalig verdubbeld naar 25,00 per lid. Door de Corona crisis maken we als vereniging weinig kosten doordat activiteiten niet doorgaan; dit maakt het mogelijk de afdracht aan War Child extra te ondersteunen.

  Q: Begroting van Teams & lokale activiteiten?
  A: Vanuit Samen Wielrennen is er 2.500 euro beschikbaar voor voor initiatieven van leden die samen trainen bevorderen, zoals het inhuren van trainers en het laten deelnemen van Gaul leden aan KNWU coaching training.

  Q: Marketingkosten?
  A: We willen nog steeds voor Gaul een geheel nieuwe website gaan realiseren.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.