Ereleden

Naar aanleding van het afscheid van Christiaan Warger, de eerste voorzitter van Gaul! en tevens mede-oprichter van deze bijzondere wielerclub, hebben de overige bestuursleden het initiatief genomen om de notitie ‘Benoeming tot Erelid of Lid van verdienste’ te schrijven. Aan Christiaan dus de eer om als eerste genoemd te worden in de Gaul! Gallery of Fame.

Erelid: Christiaan Warger

Christiaan WargerWegens zijn jarenlange inzet en uitzonderlijke werk is mede-oprichter en voorzitter van 2007 tot 2012 Christiaan Warger benoemd tot het eerste officiele erelid van Gaul!. De Algemene Ledenvergadering op 5 februari 2012 heeft het definitieve besluit hierover genomen en per die datum is de benoeming in het ledenregister geadministreerd. Tevens is een certificaat hiervoor uitgereikt. Christiaan, nogmaals bedankt!

Erelid: Max Schreuder

Max trad niet zo lang na de oprichting toe tot het bestuur. In 2012 werd hij de 2e voorzitter van Gaul! in de voetsporen van Christiaan. Bij het aanbreken van het 2e lustrum van de club in 2016 gaf hij het stokje over. Max heeft zich al die jaren met veel passie en visie ingezet voor Gaul!

Erelid: Jabik Jan Bastiaans

Als je aan het afzien bent in een Gaul! shirt en je vraagt jezelf aan wie je dat te danken hebt? Denk dan aan Jabik Jan. Samen met Christiaan de geestelijk vader van het eigenzinnige Gaul! en mede oprichter. Daar voor zijn we Jabik Jan eeuwig dankbaar en daarom werd hij in 2016 tot erelid benoemd.

Lid van Verdienste: Berry van den Brink

23Op de Algemene Ledenvergadering van februari 2014 in Amsterdam is Berry van den Brink benoemd als Lid van Verdienste van Gaul!

Berry heeft zich jarenlang ingezet voor de webshop. Vele uren heeft hij belangeloos besteed aan het voorraadbeheer, het contact met verschillende kledingleveranciers, de verzendingen en de service aan soms veeleisende leden.

De extra inkomsten voor War Child uit de omzet van de webshop zijn vooral te danken aan de jarenlange stille en noeste arbeid van Berry.

Lid van Verdienste: Richard Bastiaans

DSC_0721Op de Algemene Ledenvergadering van 2015 is Richard Bastiaans als Lid van Verdienste van Gaul! benoemd.

Richard heeft zeer veel werk verricht voor de nieuwe website. In het voortraject heeft hij meegedacht over de strategie en uitstraling van de website. Hij is goeddeels verantwoordelijk voor het (prachtige) ontwerp, de opzet en de uitwerking in schermen van het hele concept.