Een fijn en veilig sportklimaat binnen Gaul!

Onlangs is het belangrijke rapport van de onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport verschenen waarover je wellicht ook via de media iets hebt gehoord. Dat rapport hebben we als bestuur besproken.

Bij Gaul! moet iedereen met plezier en veilig kunnen wielrennen en samen zijn rondom trainingen, wedstrijden, cyclo’s etc. Mocht iemand je grens van wat je prettig of veilig vindt overschrijden, dan bepaal je zelf waar die grens ligt, niet degene die ‘m overschrijdt. Er is natuurlijk een heel spectrum van een algemene sfeer die je niet zo prettig vindt -hetgeen doorgaans prima te bespreken is- tot intimidatie en misbruik die altijd op een of meerdere personen gericht zijn.

Wanneer je je onheus bejegend voelt, kun je altijd iemand van het bestuur benaderen voor ondersteuning. Het is vaak (te) moeilijk om een kwestie alleen of zonder hulp van mensen binnen de vereniging aan te kaarten.

Klimaat in de club

In de vergadering zijn wij na gegaan welke risico’s wij lopen. We hebben niet te maken met minderjarigen binnen de vereniging, daarnaast is er in zeer beperkte mate sprake van afhankelijkheidsrelaties. Dit betekent niet dat er binnen onze vereniging niks kan gebeuren. Wij blijven alert op signalen en sturen ook daarom dit bericht uit.

Laten we met elkaar zorgen voor een fijne sfeer en cultuur!
Wij vinden het belangrijk dat er over alle zaken open gesproken kan worden binnen Gaul. We verschillen allemaal en tegelijk zijn er veel dingen die ons binden en verenigen. Laten we dat met zijn allen bewaken.

Voer het gesprek over een fijne cultuur met elkaar waarbij een open houding en het stellen van vragen aan de ander vaak het meeste bijdraagt aan meer wederzijds begrip.