Gaul! en de AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders

Toestemming

In de AVG staat bijvoorbeeld een speciaal artikel over toestemming. Hierin staat wat de voorwaarden zijn voor organisaties om geldige toestemming te krijgen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken.

Zo moet Gaul! kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming heeft gekregen. En moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven.

Toestemming voor bewaren en gebruiken persoonsgegevens voor deze doelen.
Bij de module inschrijven bij Gaul staat daarom een verklaring dat we je gegevens bewaren om: je uit te nodigen voor allerlei activiteiten van de vereniging: denk aan trainingskampen, trainingen, de ALV, het clubkampioenschap. We maken hierbij gebruik van je postadres, telefoonnummer (voor whatsappgroepen) en email.

Let op!

Voor de bestaande leden gaan wij er zonder tegenbericht vanuit dat iedereen die lid is van onze vereniging toestemming geeft om zijn of haar persoonsgegevens voor deze doeleinden te bewaren en gebruiken.

Geen lid meer van Gaul wat gebeurt er met mijn gegevens?

Wanneer je je afmeldt als lid bij Gaul dan verwijderen we je persoonsgegevens uit de ledenadministratie. Uit whatsappgroepen kan je zelf gaan op ieder moment dat je wenst. Je mag er ook inblijven omdat je wellicht nog wel wil afspreken met andere leden van Gaul om samen te fietsen.
Bovenstaande is het nieuwe beleid per 25 mei 2018. Tot dan toe bewaarden wij gegevens van oud-leden.
De oud-leden krijgen apart bericht van ons over de aanstaande verwijdering van hun gegevens uit de ledenadministratie van Gaul. Ook zo maken wij onze vereniging meer

Verklaring van mensen met autorisatie om toegang te hebben tot persoonsgegevens

Bij Gaul hebben een beperkt aantal mensen inzage in je persoonsgegevens. Op dit moment zijn er 10 mensen geautoriseerd door Gaul. Zij tekenen een verklaring dat ze zorgvuldig (conform de AVG) omgaan met de gegevens waartoe zij toegang hebben.

Nieuwe privacyrechten

Naast versterking van de bestaande rechten krijgen mensen door de AVG een aantal aanvullende rechten.

Bijvoorbeeld: Recht op vergetelheid
Mensen hebben al het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Straks kunnen zij daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van deze organisatie hebben gekregen.

Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, zie: de AVG in een notendop.