Hoe werven wij geld?

We nodigen mensen en bedrijven uit om een geldbedrag in te zetten op Gaul! renners die zijn geselecteerd voor een specifieke wedstrijd (Nederlandse kampioenschappen, klassiekers, regionale wedstrijden). Wanneer de renners het vooraf vastgestelde doel halen, wordt het ingezette geld overgemaakt naar War Child.

De beste amateur A renners van Gaul! vormen het zogenaamde Cyclo Team. Dit team rijdt in 2012 een programma van bekende en minder bekende cyclo’s. Op dit team kan aan het begin van het seizoen een totaalbedrag worden ingezet. Bijvoorbeeld: voor elke wedstrijd waarin een renner van het Cyclo Team van Gaul! bij de eerste 10 eindigt, wordt een x bedrag overgemaakt aan War Child. Ook kunt u geld inzetten op de deelnemers van de Mont Ventoux Challenge. Donateurs zetten vooraf een geldbedrag in op een van de deelnemers. Voor de Gaul! renner met de snelste tijd op de Kale Berg, wordt dit bedrag overgemaakt naar War Child.

Dit zijn slechts voorbeelden. Ook niet-wedstrijdrenners zijn van harte welkom bij Gaul! In clubkleding maak je reclame voor War Child en kun je vrienden en familie uitnodigen om geld in te zetten op het verbeteren van je persoonlijk record van een cyclosportieve als de Amstel Gold Race of de Marmotte. Voor ieder lid van Gaul! bestaat de mogelijkheid om zijn persoonlijke doelen te laten sponsoren door mensen uit zijn omgeving. De opbrengst komt ten goede aan War Child. In de vijf jaar dat wij bestaan hebben wij zo meer dan € 107.000 bij elkaar gefietst voor War Child!

Tip: belastingvoordeel
Als je een eenmalige schenking doet aan een ‘algemeen nut beogende instelling’, waaronder War Child, geldt voor de fiscale aftrekbaarheid een minimum- en een maximumgrens. Als het jaartotaal van alle schenkingen die je aan goede doelen doet meer is dan 1% procent van je bruto inkomen, kun je het bedrag boven die 1% van de belasting aftrekken (met een minimum van € 60,- per jaar). Het maximumbedrag dat je mag aftrekken is 10% van je bruto inkomen.

Voorbeeld: je bruto-inkomen bedraagt € 35.000,-. Je schenkt War Child eenmalig een bedrag van € 500,-. Je mag dan € 150,- als aftrekpost opgeven (€ 3500,- min € 350,- (1% van € 35.000,-) = € 150,-). Daarnaast geldt bij een eenmalige schenking dat je bij een inkomen van 35.000,- niet meer dan € 3.500,- als aftrekpost mag opvoeren (is gelijk aan 10% van je bruto-inkomen).