• Gaul! Cyclo’s

Gaul! Cyclo’s:

In 2010 is Gaul! Cyclo’s gestart. Een groot aantal van de Gaul-deelnemers heeft een persoonlijk doel gekoppeld aan het rijden van een cyclo en hoopt hiermee geld in te zamelen voor War Child. Bij elke cyclosportieve kom je daarom Gaul leden tegen die fanatiek aan het fietsen zijn en trots Gaul uitdragen.

Regelmatig zijn dat echter leden waarvan je niet wist dat ze deel zouden nemen. Soms wist je dat wel, maar werd vervoer en overnachting desondanks ad hoc geregeld. Kortom, cyclo’s koppelen bij uitstek de lol van het fietsen aan een individuele prestatie en aan het geld inzamelen voor War Child. Maar wellicht kan het beter!

Voorheen gebruikten we de naam Cycloteam, maar dat dekt de lading niet. Cyclo’s rijden met Gaul is voor alle leden, daarom: Gaul!Cyclo’s.

Gaul! Cyclo’s heeft als doel om iedere cyclo rijder enthousiast te krijgen om zich te laten sponsoren voor War Child; cyclo’s zijn hier uitermate geschikt voor: bekend bij een groter publiek, maandenlange voorbereiding gaat er veelal aan vooraf en het spreekt tot de verbeelding.

Wij willen dit een flinke impuls geven door 1) de communicatie tussen Gaul leden over hun deelname te verbeteren en 2) binnen Gaul meer georganiseerd te krijgen voor en door de cyclorenners.

Organisatie

De organisatie bestaat uit drie vaste leden maar is altijd op zoek naar enthousiaste leden die mee willen denken in het cyclo programma en een deelname aan een cyclo willen organiseren. De vaste leden zijn: Casper Prins, Martijn Kieboom, Marc de Bokx en Alfred de Jong.

Ieder niveau

Het Gaul! cyclo team is er voor renners van elk niveau. Je rijdt al mee met het cyclo team wanneer je voor tenminste één cyclo uit het programma aanmeldt, waarmee je automatisch instemt met de ‘spelregels’ die we hebben opgesteld om de organisatie soepel te laten verlopen. Mocht je vragen hebben of bijvoorbeeld mee willen helpen met de organisatie, laat dat dan weten via cycloteam@gaul.nl.