ALV 2022 in de Proloog op 10 April

Beste Gaulisten,

Gelukkig wordt de ALV 2022 fysiek gehouden in de proloog op 10 April.


Programma

 • 10:00u fietsen op de weg, groepen van 8
 • 12:30u terugkeer
 • Douchen en lunch
 • 14:00 Start ledenvergadering
 • 16:00 Afsluitende borrel

Agenda ledenvergadering

 • Opening
 • Vaststellen verslag online ALV 2021 (Bijlage A)
 • Uitbreiden Statuten i.v.m. de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (Bijlagen: B1 voorstel+ uitleg, B2 nieuwe artikelen & B3 huidige statuten)
 • Uitreiking Evert van Ravensberg trofee en Gouden Stuurdoppen
 • Vaststellen jaarrekening 2021 (inclusief verslag kascommissie) (Bijlagen: C en D)
 • Uitreiking Cheque aan War Child
 • Aftreden bestuur 2021 (Bijlage E)
 • Benoeming bestuur 2022 (Bijlage E)
 • Benoeming kascommissie (Bijlage F)
 • Vaststellen begroting & contributie 2022 (Bijlage C)
 • Vooruitblik 2022
 • Afsluitende borrel
 • Er is natuurlijk gelegenheid om kleding te passen en te kopen.

Hierbij bieden we  de links naar jaarcijfers, het verslag van de kascommissie, de bestuurswissel en het verslag van de ALV 2021 aan.
Tevens vind je stukken met betrekking tot de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en het voorstel voor de nieuwe kascommissie.

Bijlage A_Verslag Schriftelijke ALV 2021
Bijlage B1_WBTR-voorstel
Bijlage B2_Aanvullende artikelen ivm WBTR
Bijlage B3_Goedgekeurde statuten wielervereniging Gaul!
Bijlage_C Gaul Jaarcijfers 2021
Bijlage_D Verslag kascommissie Gaul 2021 aan ALV
Bijlage E_Aftreden_en_Benoemen bestuur
Bijlage F_Benoeming kascommissie

Gebruik onderstaand formulier om vragen te stellen over de jaarcijfers;


Hartelijk dank voor je aandacht en hopelijk zien we je op 10 April!

Het bestuur