Atze de Groot (1942-2021)

Dit is een bericht van Meinte de Groot, zoon van Atze de Groot.

Met droefenis moet ik U berichten dat mijn vader Atze de Groot
afgelopen dinsdag 1 juni plots is overleden.

Vanaf het eerste uur was Atze lid van Gaul.
Atze vervulde zijn lidmaatschap in stilte, maar had grote sympathie voor de
doelstellingen van de vereniging.

Het wielrennen was zijn grootste hobby en daarbij droeg hij zijn
Gaul-tenue met trots.
Namens de familie wil ik U danken voor alle jaren waarin Atze, mede
dankzij U, zo van zijn sport heeft mogen genieten.
Vanavond heb ik in zijn naam EUR 100,- aan u overgemaakt.
Atze was al donateur van War Child en wij zetten dat voort.

Namens de familie,
Meinte de Groot