Contributie 2016 succesvol

Dit jaar is voor het eerst de contributie geïnd middels automatische incasso, tegenwoordig ook wel SEPA Direct Debit genoemd.

We hebben een jaar geleden met instemming van de ledenvergadering voor deze methode gekozen, om het de leden en het bestuur gemakkelijker te maken. Ieder jaar ging er namelijk veel tijd zitten in het achterna bellen van leden die hun contributie niet betaalden.

Een dergelijk nieuw proces inregelen is niet zonder slag of stoot gegaan: het toevoegen van een beveiligd gedeelte aan de profielpagina van de leden voor IBAN rekeninggegevens, het aanschrijven van alle leden om hun lidmaatschapgegevens te controleren en het uiteindelijke uitvoeren van de incasso zelf. Met gepaste trots kunnen we melden dat we inmiddels 98% van de verschuldigde contributie geïnd hebben! Bij een beperkt aantal leden loopt het verzoek om hun correcte bankgegevens door te geven zodat uiteindelijk iedereen zijn financiële bijdrage levert aan onze vereniging.

Jullie feedback in dit proces is heel waardevol geweest en verdere suggesties/opmerkingen zijn van harte welkom.