Gaul! Bestuurswissel

Beste Gaulisten,

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.
Voor het huidige bestuur is de tijd van gaan gekomen.
Het is een  goed moment om de fakkel aan een nieuw bestuur over te dragen.

We laten deze mooie club natuurlijk niet zomaar achter.
We zijn blij dat we  een goed kandidaat bestuur kunnen voorstellen aan de vereniging.
Carola Zwager, voorzitter
Paul Hoffschult, events/vice-voorzitter
Marnix van der Scheer, website/marketing
Annika de Jong, penningmeester
Indien er nog meer leden zijn die een bijdrage willen leveren zijn zij van harte uitgenodigd zich te kandideren voor een bestuursrol.

Verder op in deze nieuwsbrief stellen de kandidaat bestuursleden zich voor.
Wij hopen jullie nog vaak op en naast de fiets te treffen.

Met sportieve groeten,

Bestuur Gaul! 2021