Gaul! Seizoensopening & ALV 2022

Zoals eerder gecommuniceerd trappen we seizoen 2022 af op zondag 10 April.
We ontmoeten elkaar in de Proloog in Amerongen.
We maken er een mooie dag van met jullie, meld je dus aan onderaan deze pagina.
De stukken voor de ALV worden weer online beschikbaar gesteld aan alle leden ter goedkeuring,
hiervoor ontvangen jullie binnenkort een aparte mail.

Programma

 • 10:00u fietsen op de weg of in het bos
 • 12:30u terugkeer
 • Douchen en lunch
 • 14:00 Start ledenvergadering
 • 16:00 Afsluitende borrel

Agenda algemene ledenvergadering

 • Opening
 • Vaststellen verslag online ALV 2021
 • Uitbreiden Statuten i.v.m. de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
 • Uitreiking Evert van Ravensberg trofee en Gouden Stuurdoppen
 • Vaststellen jaarrekening 2021 (inclusief verslag kascommissie)
 • Uitreiking Cheque aan War Child
 • Aftreden bestuur 2021
 • Benoeming bestuur 2022
 • Benoeming kascommissie
 • Vaststellen begroting & contributie 2022
 • Vooruitblik 2022
 • Afsluitende borrel

Kleding

Er is natuurlijk gelegenheid om kleding te passen en te kopen.


We hopen jullie in grote getale te mogen verwelkomen,

Bestuur Gaul!