• Gaul! geeft 325 oorlogs-kinderen een steuntje in de rug

Bij de ledenvergadering op 11 februari bij de Proloog in Amerongen heeft Gaul! een cheque van € 31.185 overhandigd aan Gwen Buijteweg van War Child. Met de opbrengst over alle acties in 2017 kan War Child zo’n 325 een jaar helpen; 325 keer minder oorlog in een kind. We zijn trots dat we daar aan bij kunnen dragen.

Een grote bijdrage aan de jaaropbrengst is geleverd door de deelnemers van de eerste TeamUp Tour. Zij ontvangen dan ook de Gaul! stuurdoppen als blijk van waardering voor de inzet.

Ledenvergadering

De ledenvergadering heeft verder de jaarstukken van 2017 en de begroting van 2018 -met een amendement over het opnemen van een post ‘onvoorzien’ goedgekeurd. Het bestuur van Hans, Jorrit, Mark-Peter, Sebastiaan en Floris is voor een jaar herbenoemd. Samen hebben de leden gebrainstormd over de plannen voor 2018 en dan specifiek de thema’s vrouwenwielrennen, fondsenwerven voor War Child en (sociale) veiligheid. Daar komen we nog op terug.