Wat vinden Gaulisten?

Jaarlijks vraagt het bestuur de leden per email, nieuwsbrief en via Facebook om online een enquête in te vullen.  De hoogste score qua respondenten was in 2010, toen 109 leden hadden gereageerd. Dit jaar was dat slechts 54, maar dat lag vast aan de warme zomer. Wat vinden deze 54 leden?

 • 2/3 van heeft ons leren kennen via vrienden of kennissen.
 • Ongeveer 80% is tevreden tot zeer tevreden.
 • Iets minder dan de helft van de respondenten ziet zich zelf als een ‘sportieve renner’ (geen licentie, maar wel af en toe een clubkoersje of een cyclo).
 • Dat is ook het beeld wat men heeft van de club: ruim 80 % ziet ons als een sportieve club (vooral fun, maar wel het beste uit je zelf halen).
 • Men wordt vooral lid omdat men verwacht te kunnen trainen met anderen in de regio (59 %) en om fietsmaatjes te vinden om gezamenlijk een cyclo/toertocht te fietsen (51,8%).
 • Ruim 80 % zegt de communicatiemiddelen van Gaul! prima te vinden.
 • Goed te weten is dat ruim 60% van de respondenten graag mee zou willen doen met de Stelvio Challenge (de opvolger van de jaarlijkse  Mont Ventoux Challenge).
 • En dat bijna 40% het terecht vindt dat je een bedrag ophaalt voor War Child met een persoonlijke actie.
 • 14 % vindt dat laatste overigens vervelend om te moeten doen.
 • Hoe meer vrijwilligers, hoe meer we kunnen doen als club: de clubkampioenschappen, trainingskamp en de site-redactie kunnen op de meeste steun rekenen.
 • De kwaliteit van de kleding wordt door 61,7% als goed gezien en door 6,3% als slecht.
 • Opvallend is dat al jaren de uitstraling van onze club een bepalende factor is om lid te worden: dit jaar vond 56,7% dat.
 • De belangrijkste reden om lid te blijven was dit jaar de gezamenlijke events met 48,6%.
 • Tenslotte viel op dat ruim 40% van de respondenten aangeven geen actie te willen opzetten om geld op te halen voor War Child.

Voor de die hards, hier de volledige rapportage van de enquête.