Terugkoppeling schriftelijke ALV

25 leden hebben gereageerd op de schriftelijke ALV. Alle 25 hebben zij alle vragen met ja beantwoord. 

Door storm (Chiara) en het Corona virus handelde we de verplichte onderdelen van de Algemene Vergadering schriftelijk af via een online formulier. De notulen van de ALV in 2019, de jaarrekening 2019, de begroting en contributie voor 2020 zijn vastgesteld. Er is decharge verleend aan het bestuur over 2019 en het bestuur voor 2020 is benoemd. De nieuwe bestuursleden Casper Prins en Geert Kamps stellen zich voor in deze nieuwsbrief.